Soshøjvej 2

Matriklens historie

Matrikel nr. :

13a, Maglebrænde, ændringsdato 18/10 1990.

Matrikel nr. 13a på 253.266 m2 blev lagt sammen med Matrikel nr. 13e som var på 75.201 m2, heraf vej 549 m2 den 18/10 1990, derved fremkommer det samlede grundareal

Ejendom (nr. 23160) :

Mere

Grundareal :

253.266 m2, heraf vej 3.240 m2.

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 13a Parcelhus Opført ?
-?- Stangerup Gods Bebygget 149 m2
-?- Rasmus Pedersen Møller Ydervægge Mursten
-3/4 1859- Anders Rasmussen Møller Tag Tegl
3/10 1867 Maren Kirstine Christensen
8/4 1868 Niels Christensen Møen Svinestald Opført 1924
24/3 1888 Maren Kirstine Christensen Bebygget 210 m2
1908 John Henrik Christensen Møller Ydervægge Mursten
22/12 1947 Lars Poulsen Hansen Tag Fibercement
26/3 1975 Mogens Hansen
21/6 2000 Børge Løjmand Svinestald Opført 1924 / 1975
Bebygget 176 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Lade Opført 1924
Bebygget 228 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Sostald Opført 1927
Bebygget 66 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Garager Opført 1888
Bebygget 120 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Maskinhus Opført 1983
Bebygget 336 m2
Ydervægge Andet materiale
Tag MetalRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste hæftelser :

Folio ?
1. Hæftelse ?
2. Hæftelse ?
3. Hæftelse ?
4. Hæftelse ?
5. Hæftelse ?
6. Hæftelse ?
7. Hæftelse ?

J. H. Christensen Møllers Gaard i Maglebrænde. Ejer : J: H. Christensen Møller, som overtog Gaarden i 1908. Hartkorn 5 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. 2½ Alb. Ejendomsskyld 32,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne 14,300 Kr. Areal 48 Tdr. Ld., deraf Ager 46, Eng 1, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift : benyttet Brak, Vintersæd, Blandsæd, Roer, ½ Byg, ½ Havre og 2 aars Græs. Jordens Bonitet er lermuldet. Der holdes 15 Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af rød dansk Race, 5 Hester, 1 Plag og 1 Faar. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
Gaarden frikøbtes fra Stangerup Gods af Rasmus Møller, hvis Søn, Anders Rasmussen, fik den efter sin Fader, Anders Rasmussens Enke ægtede senere Niels Kristensen, og efter hans Død drev hun selv Gaarden, indtil hun overdrog den til sin Søn, den nuv. Ejer.
De meget bølgeformede Jorder ligge samlede ved Gaarden. Af Bygningerne er Svinestalden af Grundmur opført 1906, medens de andre Bygninger er af Bindingsværk med Straatage. Der er indlagt elektrisk Lys og Kraft