Matrikel nr. 43

Matriklens historie

Matrikel nr. :

43, Maglebrænde.

Branddam.

Grundareal :

821 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
1895


https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8ff4fec8-32b1-4ddc-b5e2-0eaeae7025d3/query/maglebr%C3%A6ndeIndstilling fra Amtets Vejinspektør om Tilladelse til yderligere at maatte købe 180 Fod Jærnrækværk fra den gamle Jærnbanebro over Guldborgsun, at opsætte ved Maglebrænde GAdekær. Prisen for Rækværket færdig opstillet er ca. 4 Kr. pr. løbende Alen. - Vejudvalget har tiltraadt Indstillingen.
Amtm.: Vi skylde have købt hele Historien af det Rækværk den Gang, det blev tilbudt os. - Vejinsp.: Vi kan jo faa det endnu. - Amtm.: Hvor meget er der ? - Vejinsp.: Ialt 1800 Fod, hvoraf vi har faaet de 900.
Indstillingen tiltraadtes, hvorhos Vejinspectøren bemyndigedes til at købe Restbeholdningen af Jærnrækværket.