Maglebrænde Sogn

Begivenheder i tidens løb.

Ved de efterfølgende punkter kan man se, hvilke begivenheder der har været i sognets historie.


Afdragslån

1883


Aftægtskontrakt

1866 - 1876


Arrestforretning

1878


Auktionsskøde

1871 - 1878


Avisudklip

1871 - 1989


Brandforsikring

1856 - 1876


Brandtaxation

1776 - 1882


Declaration

1869 - 1879


Dødsattest

1917 - 1942


Dødsbo

1856 - 1873


Erindringer

Forskellige beboere gennem tiden


Fattighjælp

1866


Fattigvæsen

1723 - 1844


Fibernet

Her kan man se hvordan arbejdet skred frem


Fjernvarme

Skal der fjernvarme i Maglebrænde


Forhandlingsprotokol

1858 - 1870


Forpagtningskontrakt

1892


Forligsmøde

1873


Fuldmagt

1895


Fæstebrev

1863 - 1869


Gældsbevis

1866 - 1872


Historie Maglebrænde

Hvordan ligger Maglebrænde sogn i forhold til andre sogne på Nordfalster


Hospital Indlagte

1863


Højspændingsværk

1912


Jernbanen

Mellem Stubbekøbing og Nørre Alslev


Kloakarbejde

Her kan man se hvordan arbejdet skred frem


Kautionsbevis

1877 - 1878


Konkursbo

1865 - 1886


Kreditforeningsmedlemmer

1856 - 1866


Kurator- / Værgebeskikkelse

1876 - 1883


Købekontrakt

1856 - 1873


Lægdsrulle

Hvilke personer blev udtaget til værnepligt


Mageskifteskøde / Købekontrakt

1864 - 1872


Markjorder

1681 - 1683


Mordet i Maglebrænde

1917


Navneændring

1886


Nummerplader

1934, 1938 og 1952


Nykøbingvejen

Ændringer på selve Nykøbingvej


Pantebrev

1868 - 1871


Panteobligation

1856 - 1873


Resolution

1863 - 1867


Skatteliste

Maglebrænde Komunnes Beboer som svarer mere end 10 Kr. i Formue


Skadesløsbrev

1863 - 1872


Skifteextract / Skifteattest / Skifteprotokol

1869 - 1889


Skifteretsattest

1768 - 1920


Skøde

1856 - 1920


Sneberedskab

Hvilke personer i sognet der skulle stå til rådighed


Telefonnumre

1904 - 1981


Testamenter

1841 - 1883


Undertægtskontrakt

1863 - 1871


Vaccinationer

1825 - 1943


Vielsesattest

1856 - 1869


Vindmølle

1892


Vinter / Vinterkrig

Billeder af snevejret i ejerlavene i forskellige år