Nykøbingvej 96

Matriklens historie

Matrikel nr. :

17c, Maglebrænde, ændringsdato 1/1 1800.

Matrikel nr. 17 blev mellem 1888 og 1902 delt op i Matriklerne Nykøbingvej 92, Nykøbingvej 94, og Nykøbingvej 98.

Grundareal :

342 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 17c Parcelhus Opført 1900
-?- Jens Rasmussen Bebygget 56 m2
1679 Laurs Hansen Ydervægge Mursten
14/3 1688 Peder Laursen Mose Tag Fibercement
5/5 1694 Hans Rasmussen
29/10 1711 Jep Olsen Udhus Opført ?
6/3 1714 Anders Jensen Bebygget 10 m2
-?- ? Ydervægge ?
19/3 1725 Laurs Hansen Tag ?
12/7 1727 Peder Hansen
-?- Formanden
1729 Rasmus Pedersen
1/8 1752 Peder Rasmussen
-?- ?
1830 Opdelt
1861 Lars Rasmussen
1900 Delvist nedrevet
1900 Opført
1905 Matrikel opdelt
matr. nr. 17b
Nykøbingvej 98
matr. nr. 17d
Nykøbingvej 92
matr. nr. 17e
Nykøbingvej 94
29/8 1923 Maren Sofie Thorkildsen
6/7 1933 Hans Albertus Hansen
28/9 1934 Meta Johanne Petersen
14/1 1964 Laurits Ludvig Petersen
14/1 1964 Knud A. Nielsen
3/3 1989 Alise Rigmor Nielsen
11/11 1999 Karl Ove Pedersen
1/1 2001 ?
21/2 2011 Dennis Jørgensen
20/12 2012 Bente Pedersen
6/4 2022 Cecilie RanneriesRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste hæftelser :

Folio ?
1. Hæftelse ?