Nykøbingvej 87

Matriklens historie

Matrikel nr. :

39, Maglebrænde.

Matriklen havde skelforandring med Matrikel nr. 40 den 9/6 1964.

Matriklen var den 9/10 1969 på 180 m2, men blev den 29/3 1985 forøget til 191 m2.

Ejendom (nr. 23210) :

Mere

Grundareal :

191 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Ejere Bygninger
matr. nr. 39 Vandværk Opført 1939
1939 Opført Bebygget 41 m2
1939 Maglebrænde Bymandslaug Ydervægge Mursten
1/12 1944 Maglebrænde Vandværk Tag Fladt
1978 Om- eller tilbygning


Ved de efterfølgende årstal kan du se vandværkets blad.

2000 2003 2004
2011 2018


Forurening af Vandværkets Vand 2017.


13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 20/2 24/2 2/3 6/3 7/3 8/3 9/3 17/3 7/4 12/4 27/7 28/7


Realregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.

Folio 286
1. Eiendom 1

Folio 286
1. Adkomst 1

Folio 286
1. Hæftelse 1
??
1. Hæftelse 1