Liselundvej 5

Matriklens historie

Matrikel nr. :

18, Maglebænde, ændringsdato 15/11 2001.

Matriklernes areal var følgende den 9/10 1969: 2a på 172.311 m2, 4a på 348.334 m2, 7 på 10.623 m2, 10 på 489 m2, 11 på 1.316 m2, 11d på 26.230 m2, 12 på 67.692 m2, 13 på 61.707 m2, 14 på 207.221 m2, 17a på 277.163 m2, 18, 36 på 36.096 m2.

Den 24/1 1994: Matrikel nr. 5 på 346.058 m2.

På denne dato udgør følgende Matrikel nr. en landbrugsejendom : 2a, 3, 4a, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 alle Fjendstrup ejerlav, 11d, 17a, 18, 36 alle Maglebrænde ejerlav.

Den 23/9 1996: Matrikel nr. 3 på 391.569 m2.

Den 9/1 2001 var arealet på Matriklerne følgende: 2a på 45.776 m2, 2k på 126.535 m2, 3 på 391.569 m2, 4a på 343.398 m2, 5 på 346.058 m2, 7 på 10.623 m2, 10 på 489 m2, 11 på 1.316 m2, 11d på 26.230 m2, 12 på 67.692 m2, 13 på 61.707 m2, 14 på 207.221 m2, 17a på 277.163 m2, 18 og 36 på 36.056 m2.

Matriklerne 2a og 2k hed førhen Matrikel nr. 2a.

Ejendom (nr. 22193) :

Mere

Grundareal for Liselunds jorder :

2.286.179 m2

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 18 Stuehus Opført 1952
-1766 Kronen Bebygget 168 m2
1766 Christian Kehlet Ydervægge Mursten
1775 Enkefru Kehlet Tag Tegl
1785 Bønderne i Maglebrænde Sogn
1820 Nicolai Freuchen Magasin Opført 1890 / 1936
27/6 1834 Auktion
1834 Frants Joachim Langsted Bebygget 540 m2
1841 Jens Laurits Christian Nyholm Ydervægge Mursten
1884 Julius Nicolai Nyholm Tag Fibercement
1922 Julie Vilhelmine Monberg f. Nyholm
1922 Aage Sølling Monberg Garage Opført 1890 / 1936
1952 Martin Nymann Bebygget 416 m2
3/7 1956 Palle Nymann Ydervægge Mursten
9/6 1986 Martin Nymann og Erik Nymann Tag Fibercement
5/7 1988 Martin Nymann og Erik Nymann
1/11 2002 Martin Nymann Lade Opført 1974
9/11 2006 Ole Christian og Anders Christian Vibholm Bebygget 1.760 m2
19/2 2019 Christian Vibholm Ydervægge Mursten
Tag Metalplader
-
Savværk Opført 1984 / 1996
Bebygget 1.329 m2
Ydervægge Mursten
Tag Metalplader
-
Lade Opført 1989
Bebygget 1.376 m2
Ydervægge Andet materiale
Tag Metalplader
-
Kedelhus Opført 1998
Bebygget 20 m2
Ydervægge Metalplader
Tag MetalpladerRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste hæftelser :

Folio ?
1. Hæftelse ?
2. Hæftelse ?
3. Hæftelse ?
4. Hæftelse ?
5. Hæftelse ?
6. Hæftelse ?
7. Hæftelse ?
8. Hæftelse ?
9. Hæftelse ?
10. Hæftelse ?