Nykøbingvej 123

Matriklens historie

Matrikel nr. :

7a, Maglebrænde, ændringsdato 27/2 2004.

Matriklens samlede ejendom er på Matrikel nr. Østre Sidevej 2 på 255.395 m2, heraf vej 2.999 m2 i Algestrup, 6b på 117.133 m2, heraf vej 1.675 m2 i Fjendstrup, 3g på 37.524 m2, 3s på 15.473 m2, heraf vej 1.055 m2, 4ab på 111.814 m2, heraf vej 1.517 m2, 7a på 176.545 m2 og 7h på 92.174 m2.

Ejendom (nr. 21835) :

Mere

Grundareal :

176.545 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 7a Parcelhus Opført 1888
-1785 Hovedgården Stangerups Fæstegods Bebygget 200 m2
1785 Rasmus Rasmussen Løjmand Ydervægge Mursten
-1801 Rasmus Rasmussen Løjmand Tag Tegl
19/3 1833 Jens Rasmussen Løjmand
21/12 1846 Zidsel Hansdatter Stald Opført 1888
13/1 1867 Rasmus Peder Jensen Løjmand Bebygget 643 m2
1/4 1876 Kirsten Rasmussen Ydervægge Mursten
1888 Nyopført Tag Fibercement
1/9 1905 Hans Christian Jensen Løjmand
17/6 1920 Jens Johannes Jensen Løjmand Magasin Opført 1888
18/9 1925 Matrikel delt Bebygget 117 m2
-1948- Jens Frede Løjmand Ydervægge Mursten
30/10 1980 ? Tag Fibercement
1/2 1989 Børge Løjmand
Svinestald Opført 1888
Bebygget 146 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Maskinhus Opført -1980-
Bebygget 477 m2
Ydervægge Metalplader
Tag Fibercement
-
Farestald Opført 1986
Bebygget 384 m2
Ydervægge Betonelementer
Tag Fibercement
-
Maskinhus Opført 2003
Bebygget 989 m2
Ydervægge Metalplader
Tag Fibercement

H. C. J. Løjmands Gaard i Maglebrænde. Hartkorn 5 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 1½ Alb. Ejendomsskyld 35.000 Kr. Brandassurance for Hovedb. og Avlsb. 22.400 Kr. Gaardens samlede Areal 56 Tdr. Ld., deraf Ager 49½, Eng 4, Mose 1½, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives en 7 Marksdrift : benyttet Brak, Vintersæd, Roer, Byg, ½ Roer, ½ Bælgsæd, Havre og 1 aars Græs. Jordens Bonitet er lermuldet. Der holdes 15 Malkekøer, 14 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af rød dansk Race, 4 Heste og 2 Plage. Sidste Aar solgtes c. 45 fedesvin.
Gaarden, der indtil 1785 hørte til Hovedgaarden Stangerups Fæstegods, ligger i Maglebrænde By i den v. Side af sine nogent bølgeformede Jorder. Siden den blev frikøbt er den gaaet i Arv i samme Slægt.
Bygningerne er opførte efter Ildsvaade 1887 og er alle af Grundmur, tækkede med Tegl og Straa. Elektrisk Lys og Kraft er indlagt.
Realregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio 29
1. Eiendommen 1
Folio 30
1. Eiendommen 1
Folio 257
1. Eiendommen 1

Folio 29
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2
3. Adkomster 3
4. Adkomster 4
5. Adkomster 5
6. Adkomster 6
7. Adkomster 7
Folio 30
8. Adkomster 8
9. Adkomster 9
10. Adkomster 10
11. Adkomster 11
12. Adkomster 12a
13. Adkomster 12b
14. Adkomster 13
15. Adkomster 14a
16. Adkomster 14b
Folio 257
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2
Folio 271
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2

Folio 29
1. Hæftelser 1
2. Hæftelser 2
3. Hæftelser 3
4. Hæftelser 4
5. Hæftelser 5
6. Hæftelser 6
7. Hæftelser 7
8. Hæftelser 8
9. Hæftelser 9
10. Hæftelser 10
11. Hæftelser 11
12. Hæftelser 12
13. Hæftelser 13
Folio 30
14. Hæftelser 14
15. Hæftelser 15
16. Hæftelser 16
17. Hæftelser 14
18. Hæftelser 15
19. Hæftelser 16
20. Hæftelser 17
21. Hæftelser 18
22. Hæftelser 19
23. Hæftelser 20
24. Hæftelser 21
25. Hæftelser 22
26. Hæftelser 23
27. Hæftelser 24
28. Hæftelser 25
29. Hæftelser 26
Folio 257
1. Hæftelser 1
2. Hæftelser 2
3. Hæftelser 3
4. Hæftelser 4
5. Hæftelser 5
6. Hæftelser 6
7. Hæftelser 7
8. Hæftelser 8
9. Hæftelser 9
10. Hæftelser 10
11. Hæftelser 11
12. Hæftelser 12
13. Hæftelser 13
14. Hæftelser 14
Folio 271
1. Hæftelser 1
2. Hæftelser 2
3. Hæftelser 3
4. Hæftelser 4