Frederik Larsen

Erindringer

Ejede Matrikel nr. 36 i Maglebrænde

Brandtaxation på matriklen 36 i Maglebrænde i 1875