Mikkel Sørensen Riber
(-1587)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Elle Madsdatter

Mikkel Sørensen Riber

  • Ægteskab: Elle Madsdatter
  • Død: 19 Marts 1587, Sæby, Dronninglund, Hjørring
Billede

punkttegn  Forskningsnotater:

Ved mønstringen i 1583 mødte Mikkel Riber med langbøsse, stakkenbøsse og degen. Hans bomærke er bevaret.
Dette bomærke fandtes bl.a. steder på den efter tingsvidne af 27/4 1687 nedtagne kirkeklokke, der vejede 392 kg.
Mikkel Sørensen Riber var som borgmester med til at forfatte en havnevedtægt for Sæby (Top. Saml. Sæby 9/1 1570, Rigsark.):
"Vi epterskrefne . . . Mickel Riber, borgmester udi Seby . . . giørre vitterligt . . . at denne aa och hafn her udi byen, som af gamble tid hafver verrit skift och delt til alle gaarder, saa de hafve vist, hvorre møgit jen och hver skulle giørre och holde ferdig, och hvilke borgere, som ingen gaard hafve, eller och bovfolk hafver vist, hvorre møgit de efter derris lejlighed skulle aarligen holde ferdig, och udi lige maade, naar nogen udenbys mand, herremand eller bønder, hafve kiøbt gaarde .....
Til vidnisbyrd trøcker vi vort signet neden for dette vort obne brev".

Mikkel Sørensen Riber, der var Borgmester i Sæby 1570. Det ligger nær at antage, at han er udgaaet fra en af Ribes driftige Handelsslægter, der paa hin Tid spredtes til mange af vore Byer, bl.a. Aalborg. Han døde 1587 og er tillige med sin Hustru, Elle Madsdatter, der døde 1598, begravet i Sæby Kirke, hvor der tidligere har været Epitafium med deres billeder.

Engang omkring 1609 blev den 15-16 årige Karen Lauridsdatter gift med Daniel Bastiansen Truttmann, der var Købmand i Sæby. Til deres fæstensøl havde hendes stedfader, Rådmand Peder Mikkelsen Riber, købt 4 tdr. øl for 40 Mark foruden vin for 6 daler. Senere havde han bekostet steddatterens bryllup på nær 5 fade øl, 2 nødkroppe (okser) og noget flæsk, som brudgommen betalte. Karen havde også fået brudeskatten, som var bryllupsgæsternes gaver i klingende mønt og vel beløb sig til et hundrede daler. Men hertil kom jo det udstyr, Peder Mikkelsen havde medgivet hende: gangklæder og sengeklæder af alle slags, 6 tinfade og 6 tintallerkener, 1 sølvbælte, 1 sølvnøglebånd, sølvhægter i snørlivet, 1 sølvske, 1 sølvstob osv. Og uden peder Mikkelsens vidende havde hun yderligere fået 6 guldrosenobler, 1 potugaløse (kostbar guldmønt), 2 sølvskeer, 1 sølvstob på 20 lod, 1 guldring, m.m. Nu skal det i sandhedens interesse siges, at denne opremsning fra Peder Mikkelsens side er et led i en proces for landstinget i 1625 i anledning af, at Peder prøvede at narre Maren for arven efter hendes forældre, så måske skal der skæres lidt ned - men alligevel! - små forhold har det ikke været. Vi er da også dumpet midt ned i byens aristokrati. Karens mor, som altså anden gang giftede sig med Rådmand Peder Mikkelsen Riber, var datter af Borgmester Søren Christensen Guldsmed, og Peder slev var søn af den rige Borgmester Mikkel Riber, og hans broder Søren nåede også borgmesterværdigheden.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Borgmester: Sæby.


Billede

Mikkel blev gift med Elle Madsdatter. (Elle Madsdatter døde den 9 Maj 1598.)Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Oktober 2011 med Legacy 6.0 fra Millennia